Вхід
(0432) 555-207
З нами працює
1182
партнера

ДОГОВІР

«Партнер», та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНЕТ - РЕКЛАМА РIA», іменоване в подальшому «RIA», в особі Директора Ракухи Оксани Валентинівни, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані - «Сторони», уклали цей договір, далі - Договір, про наступне:

Даний договір є публічною пропозицією («Офертою») укладеної на підставі ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України. Даний договір укладається шляхом Реєстрації Партнера на офіційному сайті та просталення відмітки у пункті “я приймаю умови партнерської угоди” Партнер цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір, ця дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), та зобов'язується виконувати умови даного Договору.

 1. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ :

  1. Сайт RІА - це сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно під одним доменним ім’ям RIA.сom (включаючи auto.ria.com, dom.ria.com, ria.com).
  2. Партнерська програма RIA.com - це форма ділової співпраці в мережі Інтернет, яку пропонує RIA по розміщенню реклами RIA на сайтах Партнера, з метою поповнення бази даних і залучення аудиторії на проекти AUTO.RIA.com, DOM.RIA.com, RIA.com.
   Види пакетів :
   Пакет "Інформер":
   Партнер розміщує на своєму ресурсі наступну інформацію: інформер з оголошеннями одного з проектів RIA.com. Оплата здійснюється за кожний перехід через інформер на кінцеві сторінки оголошень. Порядок оплати - оплата за кожен клік. Кількість визначається за допомогою лічильника Google Analytics.
   Пакет "Віджет":
   Партнер розміщує на своєму ресурсі інформацію форму пошуку одного з проектів RIA.com.
   Порядок оплати — оплата здійснюється за кожний пошуковий запит, що веде до бази оголошень проекту RIA.com. Кількість визначається за допомогою лічильника Google Analytics.
   Пакет "Партнер":
   Партнер підключає до свого ресурсу наступну інформацію: повний функціональний розділ одного з проектів RIA.com. Оплата здійснюється за кожний перехід на кінцеві сторінки оголошень з партнерського розділу.Кількість визначається за допомогою лічильника Google Analytics.
   Пакет "Кобренд": Партнер, підключає до свого ресурсу повний функціональний розділ одного з проектів RIA.com. Оплата здійснюється за кожне подане оголошення з партнерського розділу. Кількість визначається за допомогою лічильника Google Analytics.
  3. Лічильник Google Analytics - це засіб веб-аналітики, за допомогою якого можна вести статистику сайту і проводити аналіз якості трафіку;
  4. Реклама - комплекс інформації про особу чи\та товар (послугу) із зображеннями або без таких.
  5. Оферта - публічна пропозиція RІА , адресована будь-якій особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться у цьому Договорі, включаючи всі її додатки.
  6. Акцепт - повне прийняття умов Договору.
  7. ПАРТНЕРСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС — інтернет сайт партнера на якому розміщується інформація про RIA.com згідно обраного пакету.
 2. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  1. Партнер розміщує на належному йому сайті рекламу, а саме: інформацію у відповідності до пакету який обирається у порядку реєстрації, а RІА бере на себе зобов'язання здійснювати оплати у відповідності до умов Пакету.
  2. Всі авторські права та права інтелектуальної власності на інформацію, дизайн, програмне забезпечення Партнерської програма RIA.com належать RІА. На період дії Даного Договору RІА надає Партнерові невиключні права в межах виконання Даного Договору.
 3. 3. ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСЬКОГО ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ.

  1. Відвідуваність - не менше 1000 унікальних користувачів на місяць;
  2. Інтернет-ресурс повинен працювати тільки з українським трафіком. Якщо сайт міжнародний, відображення інструментарію партнерської програми необхідно обмежувати відповідно до географічної ip тільки на жителів України. Трафік з інших країн, окрім України, не оплачується;
  3. Оновлення контенту інтернет-ресурсу - не менше 1 раз на місяць;
  4. Інтернет-ресурс не повинен бути «перевантажений» рекламою. Її відсоток - не більше 20% від усього контенту сайту. У разі, якщо реклама анімована (напр., банера в форматі flash, gif, html5), то її кількість не повинна перевищувати 15% обсягу контенту інтернет-ресурсу;
  5. Дизайн інтернет-ресурсу повинен відповідати принципам гармонії, здорового глузду та доречності;
  6. При підключенні пакету “Партнер” / "Кобренд", Партнеру необхідно оформити динамічні блоки партнерського розділу: хедер (верхня частина сайту), футер (нижня частина сайту), сайдбар.Оформлення динамічних блоків: в хедері (верхній частині сайту) і футере (нижній частині сайту) розміщувати навігаційну панель сайту-партнера для можливості переходу користувачів на головну сторінку Вашого сайту і в інші розділи.
  7. Не допускаються до розміщення:
     - соціальні мережі: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Однокласники;
     - сайти, створені за допомогою конструктора: uCoz, Jimdo, Wix, uKit, Nethouse;
     - блоги, створені на платформі Blogspot, Worldis, Jimdo, Ghost, Blog.com, Weebly, Tumblrliol
  8. Усі дані які вносяться Партнером під час реєстрації повинні бути Дійсними, та відповідати внесеним даним, для здійснення оплати.
 4. 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

  1. Партнер має право:
   - рекламувати і просувати Партнерську програму RIA.com доступними способами, окрім випадків передбачених даним Договором.
   -отримувати інформацію про стан модифікацій, доопрацювань і розвитку Партнерської програми RIA.com;
   - доступу до лічильника Google Analytics партнерського розділу;
   - вимагати від RIA оплати у порядку визначеному в п.4 цього Договору;
   - у робочі дні, з 9.00 до 18.00, отримувати консультацію та допомогу від менеджера партнерської програми.
  2. Партнер зобов'язується:
   - не здійснювати копіювання і / або розміщувати базу оголошень на інших ресурсах;
   - не розміщувати в рекламу і / або посилання на конкурентів компанії RIA.com (таке забов’язання стосується лише пакетів “Партнер”, “Кобренд”);
   - не розміщувати на партнерських розділах: реклами адалт-харакетра, сайтів знайомств, оформлення кредитів, послуги бірж, онлайн-ігор;
   - на вимогу RIA надавати будь –які документи, що стосуються інформації, яка розміщується в Партнерській програмі RIA.com;
   - не використовувати під час партнерства методи скілку та передавати трафік створений ботами.
  3. RIA зобов'язується:
   - здійснювати оплату в порядку визначеному Даним Догвором;
   - повідомляти Партнера про зміну умов Партнерської програми RIA.com;
   - консультувати, допомогати партнерам у роботі партнерської програми.
  4. RIA має право:
   - оцінювати якість трафіку на партнерському інтернет-ресурсі;
   - робити запит партнеру на надання останнім статистичних данних по його інтеренет-ресурсу;
   - оцінювати якість отриманного трафіку від партнера (основні параметри: кількість нових користувачів, глибина перегляду, коефіцієнт відмов; додаткові: країна, місто, браузер та ін);
   - у випадку, якщо при оцінці трафіку виникли запитання щодо природи переходів (склік, ботовий трафік), менеджер має право надіслати запит партнеру для вирішення ситуації;
   - у випадку порушення Партнером будь –яких умов Даного Договору, в тому числі, але не виключно, розміщення реклами і / або посилання на конкурентів RIA.com (стосується лише пакетів «Партнер», «Кобренд»), копіювання і / або розміщення бази оголошень на інших ресурсах, використання нечесних методів співпраці (склік, ботовий трафик) в односторонньому порядку розірвати Даний Договір;
 5. 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

  1. Оплати здійснюються у відповідності до обраного Партнером пакету послуг перелік яких зазначений на офіційному сайті: згідно якого RIA на користь Партнера оплачує.
  2. Ціна визначається для кожного пакету послуг окремо і встановлена на офіційному сайті:
  3. Розрахунок відбувається на підставі даних статистики. Статистка визначається за допомогою Google Analytics і відображається в режимі реального часу в особистому кабінеті;
  4. RIA здійснює оплату Партнеру за звітний місяць в строк до 20 числа наступного місяця. Мінімальна сума для оплати має складати не менше 100,00 (сто) гривень.
  5. Оплата суми, заробленої за допомогою партнерської програми, відбувається в кінці кожного календарного місяця, 29-31 числа. Якщо оплати припадають на вихідні або святкові дні, то період виплат зміщується на відповідну кількість днів. Наприклад: якщо 29-30 число поточного місяця вихідні, в місяці 30 днів, оплата буде проведена 1-3 числа наступного місяця. Наприклад, 29-30 квітня - вихідні дні, тому оплати переносяться на будні дні, наступні після цих дат.
  6. Рахунок на оплату Партнер формує в особистому кабінеті (на головній сторінці особистого кабінету функція «замовити оплату»).
  7. Щомісяця, 24 числа, Партнеру, якщо на момент проведення розсилки зароблена сума перевищила 100 грн, приходить повідомлення, від cobrand@ria.com (листи можуть потрапляти в папку "Спам", "Промоакції"), про необхідність формування рахунку. Рахунки приймаються до 10.00 27 числа.
  8. При формуванні рахунку після граничної дати, його оплата буде проходити в наступному місяці.
  9. Метод оплати Партнер вказує в особистому кабінеті - «редагувати реквізити оплати».
  10. Способи оплати:
   -на поточний рахунок;
   -на картку;
   -на гаманець WebMoney (1 грн. = 0,96 wmu + 0,8% комісія WebMoney).
  11. У випадку заключення договору з фізичною особою, при здійсненні оплати, стягується Податок на доходи фізичних осіб.
  12. Увага! рахунки приймаються виключно до 10.00 27 числа. Якщо Ви подали рахунок у середині місяця, повторно сформувати рахунок наприкінці місяця у особистому кабінеті Ви не зможете. Буде оплачена сума яка приходиться на дату коли було сформовано рахунок. Якщо Вам необхідно відхилити сформований рахунок, звертайтесь до менеджера партнерської програми.
 6. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. За порушення термінів оплати RIA сплачує пеню на користь Партнера в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки.
  3. У випадку розміщення Партнером на належному йому сайті реклами і / або посилання на конкурентів компанії RIA.com (стосується лише пакетів «Партнер», «Кобренд») , Партнер зобов'язаний сплатити на користь RIA штраф в розмірі 10 000 гривень. ;
  4. У випадку порушення п.8. Даного Договору Партнер зобов'язаний сплатити штраф на користь RIA в розмірі 15000 гривень. А також в цьому випадку , RIA має право в односторонньому порядку розірвати Даний Договір, повідомивши Партнера за 5 календарних днів до такого розірвання.
 7. 7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ.

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту і діє до звернення однією із сторін з наміром розірвання Договору, попередивши про це іншу не менше ніж за 15 робочих днів до бажаної дати припинення.
 8. 8. ОБМЕЖЕННЯ ПАРТНЕРА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

  1. Партнер зобов'язується не використовувати у динамічних блоках партнерського розділу будь-яке написання AUTO.RIA, DOM.RIA, RIA.com, MARKET.RIA включаючи транслітерацію на слов'янських мовах (авториа, авто.RIA, авто.риа.ком, домриа, дом.RIA, риа.ком, RIA.ком, маркет.риа, маркет.RIA і інші співзвучні написання)
  2. Партнер зобов'язується не використовувати будь-яке написання AUTO.RIA, DOM.RIA, RIA.com, MARKET.RIA включаючи транслітерацію на слов'янських мовах у тег title, мета тег description партнерського сайту;
  3. Партнер зобов'язується не просувати партнерський сайт у пошукових системах під запитом AUTO.RIA, DOM.RIA, RIA.com, MARKET.RIA включаючи транслітерацію на слов'янських мовах;
  4. Партнер зобов'язується на партнерских сайтах не використовувати самостійно розроблений логотип AUTO.RIA, DOM.RIA, RIA.com, MARKET.RIA. Звертайтесь до менеджера по роботі з партнерами для розробки логотипу спеціально під Ваші розміри;
  5. Партнер зобов'язується не створювати піддомени, назви яких співзвучні з назвою сайтів AUTO.RIA.com, DOM.RIA.com, RIA.com, MARKET.RIA.com (auto.ria.pp.ua);
  6. Партнер зобов'язується не використовувати бренд AUTO.RIA, DOM.RIA, RIA.com, MARKET.RIA для проведення рекламних компаній у системах контекстної реклами.
 9. 9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей у зв'язку з цим Договором, сторони зобов'язуються прагнути до вирішення спорів шляхом переговорів.
  2. Усі спори, які виникають між Сторонами з приводу чи у зв'язку з цим Договором (його тлумаченням, виконанням, припиненням і т.п.), Сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів.
  3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно чинного в Україні законодавства.
 10. 10. ФОРС-МАЖОР.

  1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок дії oбставин непереборної сили, які знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов'язання. Такі обставини включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, прийняття органами державної влади та управління актів нормативного або ненормативного характеру, воєнні дії, масові заворушення, припинення електропостачання та зв'язку, DoS - атаки і т. д. - (Далі - форс - мажор), але не обмежуються ними.
  2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оповіщення Стороною яка не виконала зобов'язання, про обставини форс - мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).
  3. Форс - мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.
  4. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно, з подальшим наданням документів відповідно до п. 10.5. Договору.
  5. Факти існування і тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів держави, уповноважених згідно із законодавством країни, де виникли форс-мажорні обставини, підтверджувати обставини форс-мажору.
 11. 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДОГОВОРУ.

  1. Кожна Сторона повинна зберiгати конфіденційність цього Договору та одержаної на підставі нього інформації (в тому числі інформації, що становить банківську таємницю) та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.
  2. Зобов'язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом терміну дії цього Договору.
  3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною згодою Сторін.
  4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається на офіційний запит державних органів, яким Сторони зобов'язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України.
 12. 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. З питань, не врегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Договору, включаючи будь-яке речення, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на решту положень, які, наскільки це дозволено законом, залишаються в повній силі та дії, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконане, без подальших дій з боку Сторін цього Договору, вважається зміненим, виправленим у тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.
  2. Цей Договір, Перелік пакетів та цін, Правила надання послуг, що розміщуються на Офіційному сайті, складають єдиний договір між Сторонами.
 13. 13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

  ПАРТНЕР:

  RIA:

  ТОВ «ІНТЕРНЕТ - РЕКЛАМА RIA»
  Юр. Адреса 22100, Україна, Вінницька обл.,
  м.Козятин, вул. Незалежності, буд. 39
  тел./факс: (0432) 555-200
  Факт. Адреса 21007, Україна, м. Вінниця а/с 855
  ЄДРПОУ 37691230
  ІПН платника ПДВ 376912302086
  р/р 26007000002859 UA
  АТ «Укрексімбанк»
  МФО 322313


  Директор________________ Ракуха О.В.
  М.П.